Sanační omítky

Sanační omítkové systémy patří mezi nepřímé metody sanace vlhkého zdiva. Většinou se používají v kombinaci s přímými metodami sanace, které odstraní příčiny vlhkosti zdiva.

Princip funkce sanačních omítek spočívá ve velkém množství pórů, kterými odchází vlhkost ze zdiva ve formě vodních par a v kterých vykrystalizují soli, takže nedochází k destrukci omítky. Pokud není odstraněna příčína vlhkosti, tak destrukce omítky nastane až po úplném zaplnění pórů solemi, což trvá několikanásobně déle, než u obyčejné vápenocementové omítky.

Používáme sanační omítkové systémy společnosti Weber Terranova s certifikátem WTA.

Postup prací:

Weber.san super

  • otlučení omítek, vyškrabání spar do hloubky cca 2 cm a očištění zdiva
  • vyrovnávací omítka tl. cca 10 mm Weber.san super
  • sanační omítka tl. cca 20 mm Weber.san super
  • vrchní štuková omítka Weber.san 600

   Weber.san WTA

  • otlučení omítek, vyškrabání spar do hloubky cca 2 cm a očištění zdiva
  • sanační prostřik na 2/3 plochy zdiva Weber.san podhoz
  • vyrovnávací omítka tl. cca 10 mm Weber.san vyrovnávací WTA
  • sanační omítka tl. cca 20 mm Weber.san sanační WTA
  • vrchní štuková omítka Weber.san 600

Mezi jednotlivými vrstvami jádrové omítky je nutno dodržet technologické přestávky.

Pro uchycení elektroinstalace se nepoužívá sádra, ale rychletuhnoucí cement Weber.tec 933

Sanační omítky neobkládat, netapetovat, jako povrchové úpravy používat pouze paropropustné barvy!