Sanace železobetonu

Důležitou součástí realizace při sanaci betonových konstrukcí je správný výběr materiálů pro sanaci a ochranu konstrukce, aby sanovaná plocha byla chráněna proti dalším mechanickým nebo popřípadě chemickým vlivům. Materiál u sanace betonových konstrukcí vyplňuje a utěsňuje póry a po vyzrání se stává jeho součástí. Takto provedená sanace působí jako ochranná vrstva. Jako krycí vrstva betonu s minimální tloušťkou chrání beton před vlivem složek obsažených ve vodě nebo před poškozením mrazem. Ve spolupráci se světoznámými firmami a jejich laboratořemi používáme na každou sanaci nejúčinnější  a nejmodernějšími systém sanace. Které objekty např. patří do sanace betonových konstukcí naleznte zde:

 • železobetonové vodojemy na pitnou i užitkovou vodu
 • betonové nádrže
 • čistírny odpadních vod
 • bazény, jímky a nádrže
 • žumpy a septiky
 • výtahové šachty
 • mostní konstrukce
 • podzemní kolektory
 • nádrže
 • průmyslové podlahy
 • stropy a nosníky
 • hydroizolační ochrana betonových podlah