sanace vlhkého zdiva

2013 - 2014

BD Ovenecká Praha 6 - svislá a vodorovná hydroizolace, sanační omítky

BD Dělnická Praha 6 - vodorovná hydroizolace, sanační omítky

OÚ Semtěš - svislá a vodorovná injektážní hydroizolace

RD Starkoč - vodorovná injektáží hydroizolace

BD Březinova Praha 4 - vodorovná injektážní hydroizolace

BD Kubelíkova 21 Praha 3 - izolace sklepních prostor ( vodorovná injektáž a svislá hydroizolace )

BD Kubelíkova 23 Praha 3 - izolace sklepních prostor ( vodorovná inejtkáž a svislá hydroizolace )

ZŠ České Libchavy - vodorovná hydroizolace, sanační omítky

garáže ŘSD - vysokotlaká PUR injektáž pracovních spár betonu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - izolace obvodového zdiva ( vodorovná injektáž )

opěrna stěna Škoda Auto ČESANA Mladá Boleslav - vodoronná injektáž akrylátovým gely