Tlakové injektáže a těsnění průniku vody

Tlaková injektáž se používá zejména k vyplnění trhlin, pracovních spár, dilatačních spár a ke zpevnění terénu (zemin). Takto je možno zastavit výron vody, utěsnit malé průsaky, obnovit strukturální celistvost, vodotěsnost a pevnost prakticky jakékoliv betonové nebo zděné konstrukce z pozitivní nebo negativní strany, pod terénem, nad terénem ale i pod vodou. Využití tlakové injektáže je velice široké, od drobných problémů na malých stavbách až po velké průmyslové a komerční stavby.

Tlaková injektáž polyuretanovou pryskyřicí

 • výhody polyuretanových pryskyřic reagujících s vodou a vlhkostí
 • možnost aplikace z vnější i vnitřní strany stěny stavby
 • proniká i do jemných trhlin
 • vzniklá pěna expanduje a utěsní trhliny a praskliny v betonu
 • řiditelná rychlost i objem vypěnění pryskyřice
 • výborná přilnavost k vlhkým a mokrým povrchům
 • vhodné pro injektování pod vodou
 • pěna je pružná, snáší pohyb podkladu
 • inertní v průběhu reakce, po vypěnění zachovává stálý objem
 • snadná manipulace a aplikace
 • ideální k utěsnění pracovních spár a trhlin v betonovém ostění
 • zamezí vzlínání vlhkosti z pod základů u cihelného i smíšeného zdiva /spolehlivě nahradí podříznutí zdiva/
 • utěsní i značné průsaky tlakové vody
 • umožňuje zpevňovat zeminy

Tlaková injektáž akrylátovými gely

 • třísložkový vodní roztok akrylátových pryskyřic
 • je vhodná pro utěsňování průsaků jak malých tak i velkých výronů vody ve spárách kanalizačních potrubí, spárách a trhlinách podzemních konstrukcí
 • jejich využití je možné u rubové injektáže a injektáže proti zemní vlhkosti ve zdivu
 • injektáž se provádí speciálními čerpadly