Chemické injektáže

Technologii chemické injektáže lze aplikovat ve všech typech vlhkého zdiva. Principem této metody je dosažení vnitřní vodoodpudivosti, popř. vyplnění nebo zúžení pórů stavebních hmot do té míry, že takto upravené stavební materiály vytváří účinnou překážku pronikání zemní vlhkosti. Z celé škály injektážních prostředků používáme silikonové mikroemulze, silikátové injektáže a akrylátové gely. U nich je díky velmi malým rozměrům částic dosahováno hlubokého prosycení zdiva a tím i velmi vysoké účinnosti. U chemické injektáže je velmi důležité zvolit správnou metodu a materiál dle příčiny a stupně zavlhčení zdiva, zasolení zdiva, ale také druhu, charakteru a sourodosti zdiva.

Nízkotlaká silikonová injektáž s mikroemulzí

 • principem metody je vnitřní hydrofobizace (dosažení vodoodpudivosti) stavebních hmot
 • hydrofobizační chemická horizontální izolace bez obsahu rozpouštědel
 • vhodná i pro zdivo s vysokým stupněm provlhnutí
 • mikroemulze proniká do nejjemnějších kapilár
 • nevytváří žádné stavbě škodlivé soli
 • metoda není limitována tloušťkou zdiva
 • není určena proti působení tlakové vody

Nízkotlaká silikátová injektáž

 • zásaditý roztok k dodatečné vodorovné hydroizolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti
 • vhodné pro zdivo s maximálním stupněm vlhkosti 50 - 70 %
 • proniká do nejjemnějších kapilár s hydrofobním účinkem zamezující difuzi solí

Krémová injektáž

 • vodnatá pasta, která proniká i do nejmenších kapilár
 • zejména vhodný i pro dutá zdiva, bez nekontrolovaného vytékání
 • i pro velký stupeň provlhčení do 95 %
 • s obsahem účinných silanů 80 %
 • neprodukuje soli poškozující stavbu

Nízkotlaká injektáž s akrylátovými gely

 • třísložkový vodní roztok akrylátových pryskyřic
 • je vhodná pro utěsňování průsaků jak malých tak i velkých výronů vody
 • akrylátové gely jsou vhodné pro použití proti zemní vlhkosti ve zdivu
 • Injektáž se provádí speciálními  čerpadly

Výhody chemické injektáže

 • rychlé a citlivé provedení izolace domu bez narušení provozu a statiky stěn objektu
 • možnost využití u stěn s nedostatečným manipulačním prostorem a výškovými rozdíly
 • možnost vytvoření rubové i plošné svislé hydroizolace

Parametry, využití a účinnost technologie

 • cihelné, kamenné a smíšené zdivo bez průběžné ložné spáry
 • účinnost technologie je 90 %
 • životnost technologie je 40 – 60 let dle použitého injektážního prostředku